Sunday, July 29, 2007

Pyramid ng Wastong Pagkain

Ang alternative food pyramid na nakasaad dito ay galing sa Harvard School of Public Health.No comments: